Zad.1
zasady to związki chemiczne:
a) które powstają w wyniku reakcji wszystkich tlenków metali z wodą
b) które dysocjują z odszczepieniem anionu wodorotlenkowego
c) których wodne roztwory nie zmieniają barwy fenoloftaleiny
d) wskazane w punktach a i b

zad.2
Jaka jest liczba jonów, na których dysocjuje kwas fosforowy(v) (H3PO4)

zad.3
Zmieszano takie objętości kwasu chlorowodorowego i zasady potasowej, że na jeden kation wodoru przypadły 3 aniony wodorotlenkowe. Ustal, jaki jest odczyn roztworu po zakończeniu reakcji.

zad.4
Jaka jest reszta kwasowa kwasu siarkowego (VI)?

zad.5
Do 4 próbówek z wodą i oranżem metylowym dodano tlenki:
do 1 -MgO, do 2 - SO2 , do3 - Al2O3 , do 4 - P4O10. W których próbówkach roztwór zabarwił na czerwono?

zad.6
Biały ser pod wpływem pewnego kwasu zabarwił się na żółto. Jaki to kwas?

z góry dziękuje ;)

1

Odpowiedzi

2009-12-17T22:33:44+01:00
Zad.1
zasady to związki chemiczne:

b) które dysocjują z odszczepieniem anionu wodorotlenkowego

zad.2
Jaka jest liczba jonów, na których dysocjuje kwas fosforowy(v) (H3PO4)

H3PO4 --> 3H(+) + PO4(3-)
4 jony (3 kationy wodoru i 1 anion fosforanowy)

zad.3
Zmieszano takie objętości kwasu chlorowodorowego i zasady potasowej, że na jeden kation wodoru przypadły 3 aniony wodorotlenkowe. Ustal, jaki jest odczyn roztworu po zakończeniu reakcji.

Odczyn zasadowy.

zad.4
Jaka jest reszta kwasowa kwasu siarkowego (VI)?

SO4(2-)

zad.5
Do 4 próbówek z wodą i oranżem metylowym dodano tlenki:
do 1 -MgO, do 2 - SO2 , do3 - Al2O3 , do 4 - P4O10. W których próbówkach roztwór zabarwił na czerwono?

Probówki 2 i 4

zad.6
Biały ser pod wpływem pewnego kwasu zabarwił się na żółto. Jaki to kwas?

Kwas azotowy (V).

3 4 3