Odpowiedzi

2009-12-17T21:07:57+01:00
POZIOMY TROFICZNE
Organizmy autotroficzne są pierwotnym źródłem materii organicznej w przyrodzie. Oznacza to , że cała biomasa organizmów w każdym ekosystemie jest wynikiem aktywności
syntetycznej autotrofów zwanych producentami
.

Biomasa wyprodukowana przez producentów ekosystemu , określana jest jako produkcja pierwotna ekosystemu. Heterotrofy ze względu na to , że żywią się innymi organizmami nazywamy konsumentami. Pewna część pokarmu zjadanego przez konsumentów nie jest przyswajana , lecz wydalana , w przypadku zwierząt w postaci kału. Reszta jest albo zużywana jako budulec , albo rozkładana w procesie utleniania. Określamy ja jako materię przyswojoną albo zasymilowaną. Ilość materii zasymilowanej przez konsumentów ekosystemu nazywamy produkcja wtórną. Konsumentów , którzy żywią się wyłącznie producentami nazywamy konsumentami pierwszego rzędu. Są nimi roślinożercy tacy jak krowa czy jeleń. Oczywiście konsumenci pierwszego rzędu sami są zjadani przez inne organizmy. Organizmy te określane są jako konsumenci drugiego rzędu. Można też znaleźć organizmy , które zjadają konsumentów pierwszego rzędu i tak dalej.
Grupy organizmów wchodzące w skład ekosystemu , sklasyfikowane według przedstawionego schematu tworzą poziomy troficzne lub inaczej pokarmowe. Można je przedstawić graficznie , w postaci diagramu.

KONSUMENCI II
Drapieżniki
Destruenci

KONSUMENCI I
Roślinożercy
Destruenci

PRODUCENCI


Pierwszym poziomem diagramu są producenci , wyżej umieszczeni są konsumenci pierwszego i wyższych rzędów. Aby jednak dokładnie zobrazować przepływ materii , a w konsekwencji energii
w ekosystemie , należy uwzględnić sprawność, z jaką asymilowana jest materia przez konsumentów kolejnych poziomów troficznych. Część biomasy spożywanej przez organizmy jest rozkładana na związki nieorganiczne.Z tego powodu zwykle biomasa konsumentów stanowi tylko 10 % biomasy niższego poziomu troficznego. Z tej zależności wynikają ograniczenia ilości biomasy organizmów każdego poziomu troficznego konsumentów.

Jeżeli biomasę producentów jakiegoś ekosystemu oznaczymy jako 100 % , to biomasa konsumentów pierwszego rzędu wyniesie w przybliżeniu jedna dziesiątą część biomasy producentów. Podobnie , biomasa każdego z jeszcze wyższych poziomów troficznych będzie wynosić dziesiątą część poprzedniego poziomu.

źródło:
http://prace.sciaga.pl/24305.html

Łańcuch pokarmowy, łańcuch troficzny
kolejność organizmów danej biocenozy, połączonych zależnościami pokarmowymi w taki sposób, że każde ogniwo poprzedzające stanowi pokarm dla następnego. Początkiem t. są producenci (autotro-fy), potem są konsumenci l, II i wyższych rzędów, aż do destruentów (pasożyty drapieżników). Kolejne ogniwa t. nazywa się poziomami troficznymi.

Przykład prostego łańcucha zależności pokarmowych występujących na polu:
LIS BAŻANT STONKA LIŚCIE ZIEMNIAKA
1 2 1