6. Do trzech probówek z wodą bromową wprowadzono trzy rozne weglowodory gazowe ( X,Y,Z), Zauwaono ze w probuwce 1 i 2 woda bromowa odbarwila się, a w probówce 3 nie nastąpiła zmiana barwy. Na tej podstawie można twierdzić, że gazami X,Y,Z mogły być:
a) etyn, eten, metan
b) metan, eten, atan
c) etan, metan, etyn
d) metan, etan, eten

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T20:53:10+01:00
2009-12-17T21:44:48+01:00
Odpowiedź: a .
Ponieważ metan ma odczyn obojętny .Więc nie odbarwi piapierku . :)