Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-17T20:53:10+01:00
Sztuka renesansu zerwała z religijnym moralizatorstwem, co nie oznacza, że zrezygnowała z tematyki religijnej - ukazuje ją jednak w innych zlaicyzowanych kategoriach.
Pozostając w zgodzie z założeniami humanizmu, sztuka propaguje ideę człowieka wolnego, wszechstronnie rozwiniętego pod względem intelektualnym. Nagie ciało staje się od tej pory symbolem piękna.
Sztuka nie była ograniczona sztywnymi regułami poza regułą obowiązującą wszystkie dziedziny, a mianowicie regułą proporcji, symetrii, prostoty i umiaru.
Malarstwo było dziedziną najwyżej cenioną w tej epoce. Człowieka przedstawiano na tle krajobrazu, aby w ten sposób podkreślić jego jedność z przyrodą i współudział w budowaniu harmonii świata.
W tym właśnie okresie powstawały olbrzymie freski, wysoce realistycz­
ne, ale i poetyckie.

; )))
dostane najelepsza . ?
2 5 2