Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T20:58:23+01:00
*Zsyłki na Sybir, ludności Polskiej lub skazanie na więzienie.
*Konfiskata majątków, ludzi biorących udział w powstaniu.
*Przymusowe wcielenia do armii rosyjskiej.
*Skarb Królestwa, musiał łożyć na utrzymanie liczącej 100 tys. żołnierzy armii rosyjskiej oraz na budowę twierdz w Dęblinie i Modlinie.
*Wysokie cła na towary wywożone z Królestwa do Rosji.
*Zamknięty został Uniwersytet Warszawski. Zlikwidowano Towarzystwo Przyjaciół Nauk, a jego zbiory zostały wywiezione do Petersburga.
*Zmuszano ludności do zmiany wyznania.