Podaj wzór takiej funkcji liniowej, która spełnia podane warunki:
a) funkcja jest rosnąca, a jej wykres przecina oś y w punkcie (0,-3)
b) funkcja jest malejąca, a jej wykres przechodzi przez poczatek układu współrzędnych
c) funkcja jest stała i do wykresu należy punkt (10,-20)
d) funkcja jest malejąca i jej wykres przecina oś y w punkcie (0,-⅓)

1

Odpowiedzi

2009-09-13T15:16:39+02:00
A) y=ax+b (0,-3)
b= -3 pozniewaz -3=a*0 + b
y=ax-3 gdy a>0

b) y=ax+b
(0,0)
0=a*0=b
b=0
y=ax przy czym a musi byc mniejsze od zera a<0

c) y=ax+b (10,-20)
Funkcja jest stala gdy a=0
-20=0*10+b
b=-20
y=-20

d)
y=ax+b OY(0,-1/3)
-1/3= a*0 +b
b=-1/3
y=ax- 1/3
gdy a<0