Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T21:35:56+01:00
Witam;
cytat za wiki: " Wojna totalna - wojna prowadzona wbrew wszelkim ograniczeniom prawnym i moralnym przy użyciu wszystkich sił ludzkich, materialnych i moralnych państwa w celu zniszczenia nie tylko sił zbrojnych przeciwnika, lecz także całego jego narodu wszystkimi dostępnymi środkami i metodami"
Pytanie jest jedno : czy owe straty w ludziach, po obu stronach frontu - uprawniają do stwierdzenia, że chodziło o zagładę narodu?Według mnie nie.
Czemu I WŚ stała się takim konfliktem? Myślę, że powodów może być kilka.
Po pierwsze to rozkwit nacjonalizmów w narodach. Walczyli Francuzi z Niemcami a nie poddani takiego króla czy cesarza, w przeciwieństwie do wojen XIX w. Zauważcie, że armie wielonarodowościowe (CK Armia czy Rosyjska z reguły były gorsze niż armie jednolite narodowościowo - wyjątek stanowi armia brytyjska).
Do walki zmobilizowano całe społeczeństwo. I nie tylko w fabrykach ale też i jego umysły. Swego rodzaju opinia publiczna, którą zaangażowano m.in. poprzez propagandę wymuszała totalne zwycięstwo nad wrogiem.
Gwałtowny rozwój przemysłu w XIXw. pozwolił na uzbrojenie a później zaopatrywanie gigantycznych armii. Podobnie gwałtowny wzrost demograficzny.
Ostatecznie, nie wiem do końca jak to nazwać - "pycha niemiecka" (?) która dumnemu narodowi germańskiemu kazała, mimo braku realnych szans na zwycięstwo, trwaniu w uporze. Ale może to wynikać z nacjonalizmu.
Stopień mobilizacji gospodarki , strony były gotowe wykorzystać swój potencjał gospodarczy aż do całkowitego wyczerpania. Owszem, nie prowadzono planowej eksterminacji ludności cywilnej. Nie mniej jednak myślę, że można spokojnie uznać I wojnę światową za totalną. Owszem definicja definicją, jest pewnym wzorcem, modelem - ale w praktyce wzorce trochę się różnią od modeli teoretycznych.

Może być ?Jeśli pomogłem daj naj.