A)o 9% mniej niż 100
b)99,99 liczby 10000
c)5% liczby 420
d)25% liczby 324
e)125% liczby 440
f)liczba,której 25% wynosi 14
g)liczba,krórej 80% wynosi 32
h)1000%liczby 123,4
i)liczba o 300% wększa od 8
j)o 100% więcej niz 4992,5
k)połowa z 19% z 200
l)50%liczby 182
m)o 2,5% większa 200
n)liczba o 25% wieksza niz 80
o)liczba 2 0zwiększona 0 120%
p)liczba ,której 300% wynosi 39
r)liczba 44444 zmniejszona o 50%

bardzo dziękuje :)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T21:02:07+01:00
A)o 9% mniej niż 100
100-0,09*100=91
b)99,99 liczby 10000
0,9999*10000=9999
c)5% liczby 420
0,05*420=21
d)25% liczby 324
324*0,25=81
e)125% liczby 440
125%*440=550
f)liczba,której 25% wynosi 14
25%-14
100%-x
25x=1400
x=56
g)liczba,krórej 80% wynosi 32
80%-32
100%-x
80x=3200
x=40
h)1000%liczby 123,4
123,4*10=1234
i)liczba o 300% wększa od 8
8*3=24
j)o 100% więcej niz 4992,5
4992,5+1*4992,5=9985
k)połowa z 19% z 200
0,5*0,19*200=19
l)50%liczby 182
0,5*182=91
m)o 2,5% większa 200
200*0,025+200=205
n)liczba o 25% wieksza niz 80
80+0,25*80=100
o)liczba 2 0zwiększona 0 120%
Liczba 20 zwiększona o 120%?
20+1,20*20=44
p)liczba ,której 300% wynosi 39
39-300%
x-100%
3900=300x
x=13
r)liczba 44444 zmniejszona o 50%
44444-0,50*44444=22222
2009-12-17T21:05:34+01:00
A)o 9% mniej niż 100 = 91

b)99,99 liczby 10000 = 9999


c)5% liczby 420 = 21


d)25% liczby 324 = 81


e)125% liczby 440 = 550


f)liczba,której 25% wynosi 14 = 56


g)liczba,krórej 80% wynosi 32 = 40


h)1000%liczby 123,4 = 1234


i)liczba o 300% wększa od 8 = 24


j)o 100% więcej niz 4992,5 = 9985


k)połowa z 19% z 200 = 19


l)50%liczby 182 = 91


m)o 2,5% większa 200 = 205


n)liczba o 25% wieksza niz 80 = 100


o)liczba 20 zwiększona 0 120% = 44


p)liczba ,której 300% wynosi 39 = 13


r)liczba 44444 zmniejszona o 50% = 22222