Odpowiedzi

2009-12-17T21:01:03+01:00
Http://www.sciaga.pl/tekst/54738-55-tryby_warunkowe

1. Tryb zerowy: mówi nam o rzeczach i zjawiskach, które zawsze są prawdziwe.

If / When + Present Simple (3. os. l. poj. -s ), podmiot + Present Simple

When is a cold, i don't go to school.
If Kate is sad, she listens to the music.

2.Pierwszy tryb warunkowy: mówi nam o przyszłości, która będzie inna, jeśli zostanie spełniony odpowiedni warunek.

If / When / As soon as + Present Simple (3. os. l. poj. - s), podmiot + will ( w pytaniach zmieniamy podmiot z will, przeczenia won't) + V1 + reszta zdania.

As soon as Rafał comes, we will go to the cinema.
We will write a chass work if the spring comes.

3. Drugi tryb warunkowy: mówi nam o teraźniejszości, która MOGŁABY być inna gdyby został spełniony odpowiedzni warunek.

If / When + Past Simple ( -ed / V2 ), podmiot + would ( w pytaniach zmieniamy podmiot z would, przeczenia wouldn't ) + V1 + reszta zdania.

If I had a car, I would give it to Rafał.


15 4 15
2009-12-17T21:08:23+01:00
Zerowy okres warunkowy inaczej zero conditional ), czyli zastosować : If/ when + present simple,present simple np.
If my friend has a lot of free time, he does miental exercises. Lub when you get up in the morning, what do you do first? Zdań w I okresie używamy, aby opisać zasady i reguły.

I okres warunkowy to zastosowanie : If present simple, will + infinitive. Np. If it rains tomorrow, I will stay at home. LUb If you pay your bills right now, you won`t have any problems. Używamy, aby opisać też prawdopodobny warunek terazniejszosci lub przyszłości i jego skutek w przyszłości.

II okres warunkowy(second) to jest: If + past simple, would+ bezokolicznik+czasownik . Np. If I were you, I would keep that dog. Używamy, aby opisać mało prawdopodobny warunek terazniejszości lub przyszłości i jego ewentualny skutek terazniejszosci lub przyszłości.

W II okresie formy przeszłe czasownika niedotyczą przeszłości, podobnie jak w j. polskim. Np. If I won the lotterie, I would move to Italy. Oraz w II okresie po "I", " She", "he" najczesciej uzywa sie formy "were" zamiast "was"
14 4 14