1 zadanie : kwote 100 zł wpłacamy do banku 2 lata. kapitalizacja odsetek jest okonywana w tym banku co kwartał a roczna stopa procentowa wynosi 6% po dwóch latach otrzymamy kkwotę:


zadanie 2 jasiek ma swojej bibliotece tylko przyrodnicze i przgodowe . ksiazki przyrodniczych ma 8.co stanowi 20% wszystkich jego ksiązek . wynika stąd, ez liczba kśiążek przygodowych jaśka to:
a:32 B:40 C: 16 D:10


zadanie 3 liczba 21 jest równa o,3bliczby x wynika stąd że:
A:x=700 B:x =7000 C:x=0,63 D:x=o,o63


zadanie4 liczba 120 jest o 50% większa od liczby X wynika stąd ze :
A:x=200 B: x=180 C: x=80 D:x=60


zadanie5 zmieszano 200 litrów mleka 2%i 50 litrów mleka 4% otrzymano mleko które ma w sobie p % tłuszczu wynika stąd ze :
A:p=3 B: p=2,4 C:p=2,5 D:p=3,2

1

Odpowiedzi

2009-12-18T22:33:44+01:00
Zad1
k=100
n=8
p%=1,5%
wzór do którego podstawiamy

Kn=k(1+p%)ⁿ
Kn=100(1+0.015)do potęgi 8
Kn=112,65

zad2
8-20%
x-100%
mnozymy na krzyż
8*100=20x
800=20x
x=40

zad3
treść jest trochę niezrozumiała

zad 4
układamy równanie
x+50%x=120
x+1/2x=120
1.5x=120
x=80

zad 5
200*0.02+50*0.04=250*x
4+2=250x
6=250x
x=0.024
zamieniamy na procent
0.024*100%=2.4%
4 4 4