Odpowiedzi

2009-12-17T21:35:10+01:00
1.Jeseli energie dwóch bliskich poziomów,
np. 2s i 2p są bliskie, to elektrony mogą
być "promowane" (czyli wzbudzone) w
dość niskiej temperaturze
2.Powstają dwa jednakowe hybrydy, leżące na osi
x skierowane względem siebie pod kątem 180º -
można je wykorzystać w kombinacji liniowej do
utworzenia wiązań z innymi atomami ...
3.Powstają cztery jednakowe hybrydy, skierowane ku
narożom czworościanu foremnego (tetraedru) - można
je wykorzystać w kombinacji liniowej do utworzenia
wiązań z innymi atomami ..
4.Zastosowanie hybrydyzacji pozwala przedstawić orbital wiążący danego wiązania za pomocą kombinacji dwóch orbitali atomowych zhybrydyzowanych, po jednym od każdego z atomów tworzących wiązanie. Jest to koncepcyjne uproszczenie w stosunku do "zwykłej" metody LCAO MO, w której orbital molekularny jest zwykle kombinacją kilku, kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu orbitali atomowych.