Odpowiedzi

2009-12-17T21:17:01+01:00
Mianownik stosujesz analogicznie tak, jak w języku polskim.
Rodzajniki:
- der (ein) - rodz. męski
- die (eine) - rodz. żeński
- das (ein) - rodz. nijaki

Biernik stosujesz tak jak w języku polskim, np. Ich sehe den Hund - Widzę (kogo? co?) psa; Ich sehe die Katze - Widzę (kogo? co?) kota.
Stosujesz go, gdy czasownik wymusza użycia sformułowania kogo? co? (np. widzieć, słyszeć, ...)
Rodzajniki:
- den (einen) - r. męski
- die (eine) - r. żeński
- das (ein) - r. nijaki

Odmiana rzeczownika w obu tych przypadkach polega na odmianie tylko rodzajnika.
2009-12-17T21:40:09+01:00
Nominativ (mianownik)
Odpowiada na pytania: wer(kto),was(co?)

Akkusativ (biernik)
Odpowiada na pytania :wen(kogo?),was(co?)

Odmaina rodzajnika określonego:

Maskulinum Femininum Neutrum Plural
(rodzaj męski) (r.żeński) (r.nijaki) (l.mn.)
N. der die das die
A. den die das die

Np. 1.Ich warte auf den Vater - czekam na tatę(czekam na kogo?co? na tatę więc musi być Akkusativ,a że tata jest w niemieckim rodzaju męskiego :der w Akkusativie zmienia się w den- dla ułatwiena maszmasz tabelkę)
2.Ich warte auf die Mutter - czekam na mamę(nic się nie zmienia bo matka to rodzaj żeński)
3.Ich kaufe das Buch - kupuję książkę(też się rodzajnik nie znieni bo to rodzaj nijaki)
4.Ich kaufe die Bilder - kupuje obrazy(liczba mnoga też rodzajnik się nie zmieni)

Odmian rodzajnika nieokreslonego(jeśli mówisz o czymś pierwszy raz wtedy używaż tego rodzajnika nieokreślonego):

Maskulinum Femininum Neutrum Plural
(rodzaj męski) (r.żeński) (r.nijaki) (l.mn.)
N. ein eine ein ------
A. einen eine ein ------

Akkusativ lączy się z określeniem ruchu,czynności
(odpowiada na pytanie wohin?dokąd?)

Istnieje grupa przyimków,które łączą się z biernikem np. fur,uber,auf,gegen oraz często in np.Ich fahre in die Schule. oraz an np. Matt hangt das Bild an die Wand.

Jak masz jakieś pytania to pisz prywatne wiadomości to odpowiem!