Objętość prostopadłościanu jest równa 42cm sześcienne. O ile zmieni się objętość, jeżeli długość podstawy prostopadłościanu zwiększymy czterokrotnie, szerokość zmniejszymy dwukrotnie, a wysokość zmniejszymy trzykrotnie?

1

Odpowiedzi

2009-12-17T23:15:08+01:00
V=a*b*c=42
objętość po zmianach:
V=4a* b:2 * c:3
V=2:3 *a*b*c
W= 2:3*42=28
Objętość zmaleje o 14