Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T21:08:14+01:00
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Polska na forum międzynarodowym znalazła się w niekorzystnej sytuacji. Należąc do państw, które swe odrodzenie zawdzięczały triumfowi Ententy w I wojnie światowej chcąc nie chcąc była związana ze zwycięska koalicją. Dwaj najwięksi polscy sąsiedzi Niemcy i Rosja, którzy wyszli z wojny pokonane, okrojone terytorialnie i nie zadowolone z postanowień traktatu wersalskiego, staną się największym zagrożeniem dla II Rzeczypospolitej. Młode państwo polskie musiało walczyć o swoje granice.
Na wschodzie toczono walki z wojskami ukraińskimi a potem bolszewickimi. Po wojnie polsko - bolszewickiej uregulowano wzajemne stosunki w traktacie ryskim z 17 III 1921 r. Granice zachodnie były kwestionowane przez Niemcy(Republikę Weimarską). Na Górnym Śląsku i w Wielkopolsce wybuchły powstania antyniemieckie. Tymczasem na horyzoncie pojawiło się poważne niebezpieczeństwo, ZSRR i Niemcy, które dążyły do rewizji systemu wersalskiego postanowiły zacząć współpracę, czego obrazem był traktat z Rapallo w 1922 roku. Polacy zdawali sobie sprawę z tego, że żadne z tych dwóch państw nie może się w pełni pogodzić z powstaniem niepodległej Rzeczpospolitej. Polska musiała zacząć działa żeby znowu nie zniknąć z mapy Europy.
Jakakolwiek poprawa stosunków polsko-rosyjskich nie była możliwa, przynajmniej
w pierwszych latach po wojnie. Władze radzieckie nie wykonywały postanowień traktatu ryskiego. Polska nie otrzymała sum przyznanych jej w traktacie. Odmawiano także zwrotu polskich dzieł sztuki zagrabionych po rozbiorach. Polacy nadal byli przetrzymywani w więzieniach radzieckich.
1 5 1
2009-12-17T21:18:22+01:00
Polska zaraz po odzyskaniu niepodległości była bardzo słabym i wyniszczonym krajem. Dlatego w stosunkach międzynarodowych postanowiła prowadzić politykę równowagi, tzn. chciała utrzymać dobre stosunki ze wszystkimi swoimi sąsiadami. A w obawie przed najgroźniejszymi sąsiadami postanowiła się zabezpieczyć traktatami podpisanymi z Francja i Rumunią, na mocy których w razie ataku Niemiec lub Rosji kraje te miały wzajemnie się wspierać. Polska podpisała również pakt o nieagresji z Rosją w 1932 i Niemcami deklarację o nie stosowaniu sił we wzajemnych stosunkach. To pozwoliło Polsce na utrzymanie spokoju na graniach przez kilka następnych lat.