Odpowiedzi

2009-12-17T21:41:03+01:00
C5H8 sa cztery grupy zwiazkow do wyboru: izomeryczne pentyny, izomeryczne cyklopenteny, izomeryczne pentadieny i spiropentan

w pierwszym rzedzie: spiropentan
w drugim rzedzie od lewej: 3-metylobuta-1,2-dien, 3-metylobuta-1,3-dien, 3-etylocyklopropen, 1,2-pentadien, 1,3-pentadien
w trzecim rzedzie od lewej: winylocyklopropan, 1,4-pentadien, 1-metyleno-2-metylocyklopropan, 1,2-dimetylocyklopropen, 1,3-dimetylocyklopropen
w czwartym rzedzie: 1-metylocyklobuten, 1-etylocyklopropen, 3-metylobutyn, cyklopenten, metylenocyklobutan
piaty rzad: 1-pentyn, 3-metylocyklobuten
szosty rzad: 2-pentyn

dot. editor2
3 5 3