Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T21:23:51+01:00
Połączenie słów: dokąd i pokąd (pokąd to forma
przestarzała, znaczy: póki, dopóki) – określa
przemieszczanie się w czasie i przestrzeni; [idę – tu:
żyję]
6 5 6
2009-12-17T21:23:12+01:00
Neologizm ten jest zaczerpnięty z wiersza Cypriana Kamila Norwida.
Niebo, najważniejsze święte miejsce, najbardziej boskie z miejsc jest Celem pielgrzymowania tytułowej postaci wiersza
Neologizm powstał przez połączenie słów "dokąd" oraz "pokąd"
Określa przemieszczanie się w czasie i przestrzeni
6 2 6
2009-12-17T21:26:04+01:00
To neologizm C.K.Norwida z wiersza pt. "Pielgrzym"

Neologizm powstał przez połączenie słów "dokąd" oraz "pokąd"
Określa przemieszczanie się w czasie i przestrzeni

7 2 7