1.Dany jest ciąg n liczb rzeczywistych. Obliczyć wartość średnią jego elementów i wstawić ją na początek tego ciągu. Program musi być napisany tylko i wyłacznie w jezyku C!!! Nie C++!!

2.Dana jest tablica A zawierająca n liczb całkowitych. Do tablicy B przepisać z tablicy A elementy o indeksach parzystych. DO tablicy C przepisać z A elementy parzyste. Również program musi być napisany z w jezyku C.

Proszę o pomoc.:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-17T22:29:04+01:00
(Jeszcze tylko pytanko do obu zadań czy maja one być zrobione na tablicach dynamicznych czy wystarczy to co pod spodem?:)

Zad.1.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

int main()
{
int tab[]={2,4,6,3,8,9,2,5,3,6,8,9,23,54}; //ciag liczb rzeczywistych
int suma=0;
float srednia=0;
int i;

for(i=0;i<14;i++)
{
printf("%d ",tab[i]); //"przy okazji" wyswietlamy elementy ciagu
suma+=tab[i]; //obliczamy sume wszystkich elementow ciagu
}

srednia=(float)suma/14.0; //tu liczymy srednia rzutujac suma na typ float

//wyswietlenie ciagu ze srednia na poczatku

printf("\n%f ",srednia);
for(i=0;i<14;i++)
{
printf("%d ",tab[i]); //"przy okazji" wyswietlamy elementy ciagu
}
getch();
return 0;
}


Zad.2
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

int main()
{
int A[]={2,4,6,3,8,9,2,5,3,6,8,9,23,54}; //ciag liczb rzeczywistych
int B[7];
int C[8];
int i,j=0;

for(i=0;i<14;i++) //przepisanie co drugiego elementu
{
if(i%2==0) //jesli indeks parzysty to przepisz
B[i-i/2]=A[i];
}

for(i=0;i<14;i++) //przepisanie co drugiego elementu
{
if(A[i]%2==0) //jesli element jest podzielny to przepisz
{
C[j]=A[i];
j++;
}
}
//wyswietlanie
printf("A[] = ");

for(i=0;i<14;i++)
{
printf("%d ",A[i]);
}

printf("\nB[] = ");

for(i=0;i<7;i++)
{
printf("%d ",B[i]);
}

printf("\nC[] = ");

for(i=0;i<8;i++)
{
printf("%d ",C[i]);
}

printf("\n");

getch();
return 0;
}