Odpowiedzi

2009-12-17T21:21:20+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zad 1
Nad strzałką H2O

CH3COOH -> CH3COO- + H+
Jest to kwas, więc odczyn kwasowy ;). Jest to spowodowane jonami H+ w roztworze (kationy wodoru).

Zad 2
NaOH + CH3COOH -> CH3COONa + H2O

Jest to tzw. reakcja zobojętnia, czyli reakcja kwasu i zasady. Próbówka z malinowym roztworem (gdy dolano fenoloftaleiny do zasady, to ciecz zmieniła kolor na malinowy) zaczyna się odbarwiać pod wpływem kwasu octowego. Na początku w roztworze przeważały jony OH-, a gdy zaczęto dolewać octu to zaczynały też dochodzić jony H+ i poziom jonów zaczął się wyrównywać.
7 4 7