Do podanych niżej zadań / zakresów działania dopisz własciwe nazwy organów władzy państwoej lub instytucji:

1.zapewnienie ładu i bezpieczeństwa wewnetrznego i zewnetrznego państwa..........................
2.Ochrona życia, zdorwia i mienia obywateli oraz bezpieczenśtwa i porzadku publicznego-........................
3.kontrolowanie dziłalnosci instytucji panstwowych oraz w określonym zakrasie prywatnych podmiotów gospodrczych............
4.uchwalanie budżetu państwa na dany rok..................
5.zaprzysiężenie prezydenta-elekta.......................
6.nadzór nad działalnościa wszystkich sądów w zakresie orzekania wyroków- ......................
7.ocrona wolności słowa,prwa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.....................
8.orzekanie o odpowiedzialnoścui konstytucujnej osób pisasujacuch najwyższe stanowsiska panstwowe...............
9.orzekanie o zgodnosci z konstytucja ustwa, umów miedzynarodowych oraz innych aktów prawnych..............
10.ochrona praw i wolności obywatelskich okreslonych w konctytucji i innych przepisach prawa.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-18T11:17:51+01:00

1.zapewnienie ładu i bezpieczeństwa wewnetrznego i zewnetrznego państwa Rada Ministrów.
2.Ochrona życia, zdorwia i mienia obywateli oraz bezpieczenśtwa i porzadku publicznego- Policja.
3.kontrolowanie dziłalności instytucji panstwowych oraz w określonym zakrasie prywatnych podmiotów gospodrczych NIK ( Najwyższa Izba Kontroli)
4.uchwalanie budżetu państwa na dany rok SEJM.
5.zaprzysiężenie prezydenta-elektaZgromadzenie Narodowe ( połączone Sejm i Senat).
6.nadzór nad działalnościa wszystkich sądów w zakresie orzekania wyroków- Sąd Najwyższy.
7.ocrona wolności słowa,prwa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
8.orzekanie o odpowiedzialnoścui konstytucujnej osób pisasujacuch najwyższe stanowsiska panstwowe Trybunał Stanu
9.orzekanie o zgodnosci z konstytucja ustwa, umów miedzynarodowych oraz innych aktów prawnych Trybunał Konstytucyjny.
10.ochrona praw i wolności obywatelskich okreslonych w konctytucji i innych przepisach prawa Rzecznik Praw Obywatelskich.