Odpowiedzi

2009-12-17T23:18:23+01:00
V1- objętość przed przemianą
V2-objętośc po przemianie
p1-ciśnienie przed prz.
p2-ciśnienie po prz.
T1-temp. przed przem.
T2-temp. po przem.

z danych zadania :
V2=1/3 * V1
T2=2*T1

więc z równania gazów doskonałych:
(V1*p1)/T1 = (V2*p2)/T2
(V1*p1)/T1=(1/3 * V1*p2)/2T1
p1*2T1=1/3 * p2 * T1
2p1=1/3 * p2
6p1=p2
Odp. Ciśnienie gazu po przemianie bedzie 6 razy większe od początkowego.