1. Rozwiąż uklady równan metodą podstawiania
a) 2x-2y=7
4x+3y=21
b) 0,4 + 0,3y= 1,4
0,1x+ 3y = 2,3
c) 2x+3y=14
3x-2y= 8
d)jedna druga x - 2y=8
2x+5y=6

Zad. 2
Wyznaczając x z równiania 3x-2y=5 otrzymamy : ?
zad.3
Który z poniższych układów równań można otrzymać po przekształceniu układu równań :
2x-y=4
3x-2y=2 ?

1

Odpowiedzi

2009-12-17T21:40:58+01:00
Zad.1
a) 2x - 2y = 7
4x + 3y = 21

2x=7+2y /2
4x+3y=21

x=3,5 +y
4(3,5+y)+3y=21

x=3,5+y
14+4y+3y=21

x=3,5+y
7y=7

x=3,5+y
y=1

x=3,5+1
y=1

x=4,5
y=1

bx = 3, y = 2/3 .

c)2x + 3y =14
3x - 2y = 8

2x=14-3y /2
3x-2y=8

x=7-1,5y
3(7-1,5y)-2y=8

x=7-1,5y
21-4,5y-2y=8

x=7-1,5y
-6,5y=-13 /(-6,5)

x=7-1,5y
y=2

x=7- 1,5(2)
y=2

x=4
y=2

d)1/2 x - 2y = 8
2x + 5y = 6

0,5x=8+2y /0,5
2x+5y=6

x=16+4y
2(16+4y)+5y=6

x=16+4y
32+8y+5y=6

x=16+4y
13y=-26 /13

x=16+4y
y=-2

x=16+4(-2)
y=-2

x=8
y=-2

Zad. 2
3x - 2y = 5
3x = 5 + 2y /:3
x = 1⅔ + ⅔y

Zad.3
2x - y =4 <- przekształcamy tak, żeby po lewej stronie został y
klamerka
3x - 2y = 2 <- w miejsce y wstawiamy wyrażenie, które powstało po przekształceniu pierwszego równania
16 1 16