PROSZĘ O UZUPEŁNIENIE KROPEK.!! TEKSTU I PRZYKŁADÓW MA BYĆ DUŻO I NA TEMAT.!

Województwo Wielkopolskie (POZNAŃ)

1. Położenie
a) część polski....
b) województwo - ....
-powiat....
gimna....
c) kraina geograficzna-....
d)dzielnica historyczna-...
e) w pobliżu rzeki-....
-źródło...
-ujście...
f) w pobliżu jeziora-....
typ...

2. Środowisko przyrodnicze:
a) ukształtowanie powierzchni...
najwyższy punkt wysokościowy...
b) warunki wodne...
-ilość wody..
-ujęcia wody pitnej...
c) warunki klimatyczne:
-śr. temperatura stycznia...
-średnia temperatura lipca...
-roczne opady...
-długość okresu wegetacyjnego...
d) gleby...
e) roślinność naturalna...

3. Ludność i kultura Poznań
a) liczba mieszkańców miejscowości...
b) średnia gęstość zaludnienia...
c) struktura zatrudnienia...
d) poziom bezrobocia...
e) znani ludzie związani z regionem...
f) zwyczaje i obrzędy obchodzone w regionie...

4. Przemysł
a) wydobywczy...
b) przetwórczy..
c) nazwy zakładów przemysłowych...
d) produkty na sprzedaż:
-na rynek wewnętrzny....
-na rynek zewnętrzny...

5. Rolnictwo.
a) główne uprawy...
b) zwierzęta hodowlane...

6. Transport
a) dominujący rodzaj transportu...
b) gęstość sieci transportu...

7. Turystyka
a) regiony turystyczne..
b) tereny rekreacyjne...
c) atrakcje turystyczne...
d) infrastruktura turystyczna:
-baza transportowa...
-baza gastronomiczna...
-baza noclegowa...

8. Które z działań gospodarki narodowej (przemysł, rolnictwo, handel i usługi, transport, turystyka) są w województwie Wielkopolskim rozwinięte:
-dobrze...
-średnio...
-słabo...

9. Wymień problemy osadnictwa
a) miejskiego...
b) wiejskiego...

10. Podaj przykłady oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze w Twoim regionie:
a) negatywnego...
b) pozytywnego...

11. Wymień występujące w twoim regionie
a) parki narodowe...
b) parki krajobrazowe...
c) rezerwaty...
d) pomniki przyrody...

PROSZĘ O UZUPEŁNIENIE KROPEK.!! TEKSTU I PRZYKŁADÓW MA BYĆ DUŻO I NA TEMAT.!

1

Odpowiedzi

2009-12-17T21:52:58+01:00
1. a) środkowo-zachodnia
b) wielkopolskie
poznański
poznań
c) niziny środkowopolskie
d)
e) warty
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska w Kromołowie
Pradolina Warciańsko-Odrzańska
f)Malta
sztuczne
2. a) niziny
Góra Moraska (154 m n.p.m.)
3.a) 556 022
b)2 128,2 os./km²
f) święto marcińskie (11.11)
6. a) Tiry
7.c) Stary rynek,Pomnik Ofiar Czerwca,Zamek Cesarski , palmiarnia
11.a) Wielkopolski Park Narodowy
b)Park Krajobrazowy "Puszcza Zielonka"
c)Rezerwat "Meteoryt Morasko"

Więcej nie wiem