Odpowiedzi

2009-12-17T22:56:26+01:00
Najważniejsze postanowienia Traktatu Lizbońskiego:
1. Więcej praw obywatela, np .Jeśli homoseksualna para Polaków zawrze małżeństwo w Hiszpanii, zyska szereg praw, których nie będzie miała, kiedy zapragnie zamieszkać w Polsce. Jako obywatele Unii mogą poczuć się dyskryminowani i powołać się na Kartę Praw Podstawowych.

2. Więcej możliwości odwołań np.Będą mieli ułatwione zadanie, bo Traktat lizboński stwarza możliwość, by obywatele skarżyli się nie tylko do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, lecz również do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Obywatel ma prawo zaskarżyć do trybunału przepis, który w jego mniemaniu narusza któreś z gwarantowanych przez Unię praw podstawowych.

3. Ma być bezpiecznie...np. działania w zakresie zwalczania przestępczości i terroryzmu, ale również skuteczniejsze działanie w takich sferach życia jak zdrowie publiczne, ochrona ludności, zmiany klimatyczne, usługi użyteczności publicznej, badania, przestrzeń kosmiczna, spójność terytorialna, polityka handlowa, pomoc humanitarna, sport, turystyka i współpraca administracyjna


4. ...i solidarnie np. Traktat stanowi, że Unia i jej państwa członkowskie działają wspólnie w duchu solidarności, jeżeli którekolwiek państwo członkowskie stanie się przedmiotem ataku terrorystycznego lub ofiarą klęski żywiołowej bądź katastrofy spowodowanej przez człowieka