1. Jakim prądem jest powstający prąd indukcyjny?
2. Jedno z poniższych twierdzeń NIE JEST prawdziwe:
a) pole magnetyczne istnieje wokół Ziemi
b) pole magnetyczne wokół przewodnika, przez który płynie prąd elektryczny
c) wokół magnesu istnieje pole magnetyczne
d) każdy metal wytwarza wokół siebie pole magnetyczne
3. Wybierz zdanie fałszywe:
a) każdy ferromagnetyk można namagnesować
b) ferromagnetyk wykazuje bardzo silne właściwości magnetyczne
c) każdy ferromagnetyk jest magnesem
d) ferromagnetyk zbudowany jest z domen magnetycznych

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T22:22:09+01:00
1. Indukcja elektromagnetyczna jest to zjawisko wzbudzania prądu indukcyjnego w obwodzie wskutek zmian pola magnetycznego. Prąd indukcyjny uzyskany w prądnicy prądu przemiennego jest prądem przemiennym okresowym, to znaczy, że jego kierunek i natężenie zmieniają się cyklicznie. Czas potrzebny do jednej pełnej zmiany jest równy okresowi T.

2. d

3. c
2 5 2