Krew zaopatrzona w tlen wpływa do ....................serca. Natleniona krew wypływa z ................................. i płynie................,która rozgałęzia się na................., a te przechodzą w ...................................................narządó ciałą. Krew pozbawiona tlenu wraca .................................... do ..................... Z.......................płynie ......................do płuc, gdzie zachodzi wymiana.....................................Natleniona krew wraca.............................................z powrotem dp lewego przedzsionka serca.

2

Odpowiedzi

2009-12-17T22:00:18+01:00
Przedsiąka, komory, tętnicą,żyły, resztę
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T22:03:39+01:00
Krew zaopatrzona w tlen wpływa do lewego przedsionka serca. Natleniona krew wypływa z lewej komory i płynie aortą, która rozgałęzia się na żyły, a te przechodzą w naczynia włosowate narządów ciała. Krew pozbawiona tlenu wraca żyłą główną do prawego przedsionka. Z prawej komory płynie tętnicą płucną do płuc, gdzie zachodzi wymiana gazowa. Natleniona krew wraca żyłą płucną z powrotem do lewego przedsionka serca.