Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T22:00:50+01:00
Naprzeciwległy kąt ma również 142 stopnie.
Więc:
Czworokąt ten ma sumę kątów równą 360 stopni.
Dwa kąty mamy, więc obliczamy sumę pozostałych dwóch kątów:
360-(142+142)=72stopnie
To dzielimy na dwa bo naprzeciwległe kąty romba są takie same:
72/2= 36stopni
Rysując wysokości powstają nam 2 takie same trójkąty prostokąty.
Mamy podane 2 kąty tych trójkątów:
38 stopni i 90 stopni

Liczymy trzeci kąt:
180-(38+90)=52stopnie
Ponieważ dwa z trójkątów powstałe po narysowaniu są takie same to mamy już obliczone dwa kąty na które dzieli się kąt ADC. Wystarczy teraz policzyć trzeci kąt.
142-(52+52)=38stopni
Odp: Ten kąt dzieli się na trzy kolejne kąty: 52stopnie, 38stopni i 52 stopnie.

P.S Liczę na Naj ;))
2 3 2
2009-12-17T22:08:18+01:00
Prowadzimy przekątne i wysokość w rombie, następnie na podstawie tego że suma kątów w trójkącie jest równa 180 stopni, uzyskujemy, że kąt, który tworzy wysokość jest równy 52 stopnie.