Porównaj mapy rozmieszczenia wulkanów i ludności na Ziemi i wskaż miejsca, gdzie te obszary się pokrywają. Wymień kilka przyczyn osiedlania się ludzi w miejscach zagrożonych wybuchami wulkanów.

JAK COŚ TO ĆWICZENIE 4 ZE STRONY 70 KSIĄŻKA GEOGRAFIA - ODKRYWAMY ŚWIAT WSiP ///

1

Odpowiedzi

2009-12-18T14:01:48+01:00
Obszary:
-Włochy
-wyspa Fidżi
-Japonia

Przyczyny:
-żyzne gleby
-wody termalne
-gejzery
-nowe złoża surowców
4 4 4