1 Zmieszano ze sobą dwa roztwory tej samej substancji: 100g 2 % roztworu i 50g 0,5 % .Jakie jest stężenie procentowe powstałego w ten sposób roztworu?
2 Oblicz do ilu gramów wody należy wlać 150g roztworu 30 % aby powstał roztwór o stężeniu 22,5%?

3

Odpowiedzi

2009-12-17T22:10:26+01:00
Zad.1
100 x 2% + 50 x 0,5% = y% x 150/%
200 + 25 = 150y
y = 1,5
Cp = 1,5%

Zad.2
150 x 30% + y x 0% = 22,5%(150 + y) /%
4500 = 3375 + 22,5y
1125 = 22,5 / 22,5
y = 50
Cp = 50 g
6 4 6
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T22:09:56+01:00
Mieszamy
100g masa roztworu
2% stężenie
2g masa substancji w roztworze

50g
0,5%
0,25g


150g
x%
2,25g

x= 2,25/150 *100%=1,5%


150g
30%
45g

xg
0%
0g


150+x
22,5%
45g

22,5%=45g/150+x*100%
x=50g
9 4 9
2009-12-17T22:57:41+01:00
1 Zmieszano ze sobą dwa roztwory tej samej substancji: 100g 2 % roztworu i 50g 0,5 % .Jakie jest stężenie procentowe powstałego w ten sposób roztworu?

Cp = ms* 100% : mr
szukamy masy substancji:

Cp1 * mr1 : 100% = ms1
ms1 = 2 % * 100g : 100%
ms1 = 2 g

ms2 = 0,5% * 50 g : 100%
ms2 = 0,25 g

ms1 + ms2 = 2 g + 0,25 g = 2,25 g
mr1 + mr2 = 100 g + 50 g = 150 g

szukamy stężenia procentowego teg roztworu:

Cp = ms * 100% : mr
Cp = 2,25 * 100% : 150
Cp = 1,5 %


2 Oblicz do ilu gramów wody należy wlać 150g roztworu 30 % aby powstał roztwór o stężeniu 22,5%?

szukamy masy wody ( ma ) czyi masa rozpuszczalnika
mr = 150 g
Cp1 = 30%
aby powstał roztwor o stężeniu 22,5%

Cp1 = ms * 100% : mr
ms = Cp1 * mr : 100%
ms = 30% * 150 g : 100%
ms = 45 g

szukamy masy substancji w roztworze 22,5 %:
45 g /150 g + x*100% = 22,5 %
x = 50 g
11 5 11