Zapisz zdania w postaci równań. Dla każdego z równań podaj dwie pary liczb spełniających to równanie.
a) Liczba x jest o 3 większa od liczby y
b) Trzecia część liczby y jest o 5 mniejsza od połowy liczby z.
c) Liczba o 10 większa od x jest równa liczbie o 7 mniejszej od y.
d) Liczba o 1 większa od t stanowi jedną piątą liczby x.

2

Odpowiedzi

2009-12-17T22:27:05+01:00
A) x = 3 + y
1) x = 6 y = 3
2) x = 7 y = 4

b)

c) x + 10 = y - 7
1) x = 10 y = 27
2) x = 5 y = 22

d) t + 1 = 1/5 x
1) t = 8 x = 45
2) t = 1 x = 10
1 5 1
2009-12-17T22:27:54+01:00
A) x-3=y np x=3 y=0 , x=4 y=1
b)1/3y +5 = 1/2z np y=3 z=12 , y=9 z=16
c)x+10=y-7 np x=0 y=17, x=1 y=18
d)t+1= 1/5x np t=0 x=5 , t=1 x=10
1 5 1