1.na jaką wysokość należy podnieść cegłę o masie 2 kg,aby jej energia potencjalna względem ziemi wyniosła 0,2kJ?
2.jak zmieni się energia kinematyczna ciała poruszającego sie ze stałą prędkością v,jeżeli jego prędkość wzrośnie trzykrotnie?
3.jakie przemiany Energi zachodzą w piłce wypuszczonej swobodnie z pewnej wysokości odbitej od podłogi?

1

Odpowiedzi

2009-12-17T22:34:54+01:00
Zad.1
Ep = mgh

0,2kJ = 200J
200J = 2*10*h
h = 200/20
h = 10m

Zad.2
wzrośnie 9-krotnie