W mitochondriach zachodzi proces oddychania..............................Energia powstała podczas utleniania ...................,jest magazynowana w postaci..........Cząsteczki te są ...................,dlatego mogą być przechowywane w komórce przez............czas.Zmagazynowana w ten sposób energia może być ....................... w inne formy energii.połącz w pary rodzaje energii z czynnościami do których zostały wykorzystane.
1.cieplna
2.mechaniczna
3.elektryczna
4.chemiczna

a.wytworzenie białek osocza krwi
b.utrzymanie temp. ciała na poziomie 36,6
c.odbiór wrażeń wzrokowych
d.bieg na 100m

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-17T22:46:35+01:00
Komorkowego, glukozy, ATP, stabilne, dlugi, przeksztalcona

1b
2d
3c
4a
2009-12-17T22:50:37+01:00
W mitochondriach zachodzi proces oddychania komórkowego.


1b
2d
3c
4a