Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T16:02:24+01:00
Można ją podzielić na 2 części:

1. Opis działalności Jezusa, tzw. księga znaków (rozdziały 1-12)
2. Opis Paschy, męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa, tzw. księga chwały. (rozdziały 13-21)
2009-12-19T17:26:48+01:00
Święty Jan napisał Ewangelię zawierającą głębokie teologicznie myśli, przekazane w charakterystyczny sposób, który z pewnym uproszczeniem można ująć w trzech punktach:

1. Jezus pozostaje w jedności z Ojcem i ma od Ojca władzę.

2. Podkreślone jest w tej Ewangelii znaczenie faktu stania się przez Boga człowiekiem.

3. Jezus w tej Ewangelii jest kimś, kto domaga się od człowieka wiary - która jest warunkiem zbawienia (J 20,31).

Jan określa cel swojego dzieła tak: "(...) abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego." (J 20,31). Można powiedzieć, że prezentacja Jezusa w Ewangelii Jana stanowi prezentację całkowicie zdominowaną przez wizję wiary. Celem napisania tej Ewangelii wydaje się być jasne określenie Jezusa jako Chrystusa dającego zbawienie, odsłonięcie chwały Bożego Syna, mieszkającego pośród nas.