Odpowiedzi

2009-12-17T22:54:48+01:00
1. Miej przekonanie do własnych racji.

2. Wyjaśnij dokładnie, czego będzie dotyczyła twoja wypowiedź. Zdefiniuj pojęcia najważniejsze dla zagadnienia, które będziesz omawiał.

3. Swoje argumenty opieraj na powszechnie uznawanych wartościach, takich jak: wiara i jej nakazy, współczucie i miłosierdzie, sprawiedliwość, tolerancja, wolność, przyjaźń... Możesz się do nich odwoływać kilkakrotnie, ale niezbyt często.

4. Zaprezentuj logiczną i spójną linię argumentacji. Przedstaw dowody na ich poparcie. Omawianie każdego argumentu zakończ konkluzją.

5. Swoje przemówienie wzmocnij powszechnie uznawanymi za dopuszczalne technikami argumentacji (unikaj techniki żartu, zwłaszcza gdy mówisz o poważnych problemach) oraz środkami retorycznymi (przykłady, porównania, metafory i inne).

6. Staraj się, aby twoja wypowieź była zgodna z regułami języka polskiego. Ewentualn e błędy językowe mogą odwrócić uwagę słuchaczy od przedstawianych argumentów.

7. Stosuj w umiarkowany sposób niewerbalne aspekty mowy (ton głosu, rytm mowy, intonacja i akcent) oraz środki komunikacji niewerbalnej (mimika, gestykulacja, postawa ciała itp.). Komunikacja niewerbalna pozwala na podkreślenie wypowiedzi oraz ułatwia wyrażanie emocji. Pamiętaj, że sposób wypowiedzi i zachowania jest w dużym stopniu zależny od roli, którą właśnie pełnisz.

8. Przemawiaj do osób, które cię słuchają. Nie staraj się przekonać do swoich racji ściany, tablicy, okna lub stołu. Na pewno ci się nie uda.

9. W czasie dyskusji nie staraj się ośmieszać przeciwnika. Zachowaj spokój, nie pozwól sobie na jakikolwiek przejaw agresji. Bądź tolerancyjny. Staraj się zrozumieć, że twój rozmówca również może mieć swoje rację.
4 5 4
2009-12-18T00:19:30+01:00
Musisz być przekonany do tego co mówisz, do swojej racji .
dokładnie wyjaśnić , czego będzie dotyczyła twoja wypowiedź.
przedstawienie swoich argumetów, dowody na poparcie itp.
Swoje przemówienie wzmocnij powszechnie uznawanymi za dopuszczalne technikami argumentacji (unikaj techniki żartu, zwłaszcza gdy mówisz o poważnych problemach) oraz środkami retorycznymi (przykłady, porównania, metafory i inne).
Staraj się, aby twoja wypowieź była zgodna z regułami języka polskiego.
Stosuj w umiarkowany sposób niewerbalne aspekty mowy, mów tak aby inni Cię zrozumieli.
Przemawiaj do osób, które cię słuchają.
W czasie dyskusji nie staraj się ośmieszać przeciwnika.
Bądź pewny siebie.

2 1 2