Odpowiedzi

2012-10-06T14:36:46+02:00

H₃PO₄ ---H₂O---> H⁺ + H₂PO₄⁻

H₂PO₄⁻ ---H₂O---> H⁺ + HPO₄²⁻

HPO₄²⁻ ---H₂O---> H⁺ + PO₄³⁻

16 3 16