Odpowiedzi

2009-12-18T00:00:40+01:00

1] BENZEN + Br2 aq ->reakcja nie zajdzie
BENZEN + KMnO4 -> reakcja nie zajdzie

C2H4 + Br2 aq -> CH2Br-CH2Br
3 C2H4 + 2 KMnO4 + 4 H2O -> 3 C2H2(OH)2 + 2 MnO2 + 2 KOH

2]
C2H2 + HBr -> CH2=CHBr + H2 -> CH3-CH2Br + NaOH -> C2H5OH + NaBr

3]
1. alkohole nie reaguja z NaOH a fenole tak,
2. fenole reaguja z Na2CO3,
3. fenole reaguja z FeCl3 tworzy silnie zabarwione kompleksy czerwone, zielone lub niebieskie

5 2 5