1. Przez opornik o oporze R= 4k oma płynie prąd o natężeniu I=0,4 A. Do jakiego napięcia został podłączony ten opornik?

2. Dwa oporniki o oporach 12 oma i 6 oma połączono równolegle i podłączono do napięcia 12 volt . Oblicz natężenie prądów płynących przez oporniki . Oblicz opór zastępczy tych oporników.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-18T00:49:07+01:00
Zad1;
dane:
R=4[kom]=4000[om],
I=0,4[A],
szukane:
U=?[V],
jednostka: korzystamy z prawa Ohma: I=U/R,
to U=I x R, to [U]=[A x om]=[V]- wolt,
oliczenia:
U=4000 x 0,4=1600[V]
Odp. Ten opornik został podłączony do napięcia U=1600[V]