Odpowiedzi

2009-12-18T21:55:17+01:00
Fizjoterapia jest działem medycyny, który zajmuje się metodami usprawniania pacjentów. Jej celem jest likwidacja procesów chorobowych i ich następstw, zapobieganie im oraz przywracanie jak najpełniejszej sprawności chorego, przywrócenie mu możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Wypracowanych zostało wiele nowych technik dających większe możliwości leczenia; wyprodukowano także niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, który ułatwia leczenie. Fizjoterapia obejmuje wiele zróżnicowanych działań terapeutycznych, np. kinezyterapię (leczenie ruchem), ergoterapię (leczenie pracą), masaż leczniczy, balneoterapię (leczenie za pomocą kąpieli), klimatoterapię. Po ukończeniu kierunku fizjoterapii, absolwenci są przygotowani do planowania i realizowania całego procesu rehabilitacyjnego. Mogą również przeprowadzać gimnastykę korekcyjną i kompensacyjną w wielu placówkach oświatowo-wychowawczych.

Cechy fizjoterapeuty
Fizjoterapeuta pracuje z ludźmi, którym pomaga poprzez ćwiczenia ruchowe. Dlatego nie jest wystarczająca w tym zawodzie tylko wiedza o tym, jakie ćwiczenia należy wykonywać w konkretnych przypadkach. Ważna jest także wrażliwość na innych ludzi, wytrzymałość, chęć niesienia pomocy innym. Dobry fizjoterapeuta jest również psychologiem. Musi posiadać umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi, którzy w większości przypadków nie potrafią pogodzić się z tym, co ich spotkało. Czasami izolują się od świata, zamykają w sobie, albo obwiniają innych za swoje nieszczęście.

Fizjoterapeuta powinien posiadać zdolność empatii, umiejętność zrozumienia pacjenta, uszanowania jego uczuć i odczuć. Każdy pacjent jest inny, w każdym przypadku należy dobrać indywidualne ćwiczenia i zabiegi, co pewien czas je weryfikując. Równie ważna jest motywacja do ćwiczeń - niektórzy potrzebują pochwał, dobrego słowa, pocieszenia, na innych działa tylko ostre skarcenie. Efekty rehabilitacji często widoczne są dopiero po kilku tygodniach lub miesiącach systematycznego wykonywania wszystkich ćwiczeń.
Nie bez znaczenia w tym zawodzie jest również tężyzna fizyczna. Ćwiczenia, które wykonuje z pacjentem fizjoterapeuta wymagają od niego dużego wysiłku fizycznego.