Korzystając z programu MS Word, zaprojektuj przykładową stronę gazety.
Wykorzystaj maksymalnie możliwości i funkcje programu:
– ustaw margines strony w pozycjach: górny – 8 cm, dolny – 4 cm, lewy – 2,5 cm, prawy – 2,5cm,
– użyj czcionki Tahoma, 10-punktowej,
– w górnej części dokumentu (na pustym fragmencie) wstaw, wykorzystując funkcję Wstaw obiekt WordArt, tekst zawierający dowolny tytuł artykułu z gazety,
– podziel tekst na dwie kolumny,
– wstaw inicjał (dotyczy pierwszej litery teksty), użyj czcionki Impact. Wybierz dla inicjału następujące opcje: wpuszczony, wysoki na 4 wiersze, odległość od tekstu – 0,3 cm,
– do tekstu wstaw trzy fotografie,
- pierwszą fotografię przekształć w kolor szarości, zmień jej wymiar na wysokość = 5 cm (szerokość ma się ustalić automatycznie); fotografia ma się mieścić w pierwszej kolumnie,
– drugą fotografię umieść w układzie Ramka i osadź w górnej części drugiej kolumny,
– trzecią fotografię umieść pod tekstem, przytnij odpowiednio i zastosuj opcję koloru Rozmycie; następnie powiększ ją, tak aby stanowiła jak gdyby tło strony.

chodzi mi o to jak zrobic ta opcje rozmycia i szrosci w fotografi oraz o to jak zrobic napis na ty marginesie bo sie nie da wg mnie?? błagam o poomoc!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-18T00:21:34+01:00
Napis na marginesie możesz zrobić za pomocą nagłówka i stopki:
Widok --> nagłówek i stopka

opcje rozmycia i szarosci można zrobić w photoshopie

resztę mogę powiedzieć Ci jutro bo dziś już idę nyny :P