1)Alina z Balladyną zebrały maliny. Przed południem zebrały razem 12,5 kg., a po południu 13 kg. Po południu Balladyna zebrała o 20% mniej niż przed południem a Alina o 20% więcej. Która z nivch zebrała więcej malin?

2)W ogrodzie mandaryna były bażanty i króliki. Razem miały 35 głów i 94 nogi .Ile było bażantów a ile królików?

Pilne, z góry dziękuję.

2

Odpowiedzi

2009-12-18T00:37:02+01:00
Nie działają symbole matematyczne
x-ilość malin zebranych przez aline
y-przez balladynę
x+y=12,5,,, czyli x=12,5-y
1,2x+0,8y=13
1,2(12,5-y)+0,8y=13
15-1,2y+0,8y=13
-0,4y=-2
y=5
x=12,5-5=7,5
odp.alina zebrała 7,5 a alina 5 kg
zad.2]
x-ilość baźantów
y-ilosc królików
x+y=35,,, czyli x=35-y
2x+4y=94
2(35-y)+4y=94
70-2y+4y=94
2y=24
y=12
x=35-12=23
odp.było 23 bazanty i 12 królików
2009-12-18T00:39:23+01:00
1. załącznik: http://zadane.pl/files/34253.jpg
Odp: więcej zebrała Balladyna.
2.
x - ilośc bażantów
y - ilośc królików

x+y = 35
2x + 4x = 94

Metoda przeciwnych współczynników

x+y = 35 / przemnożymy to równanie przez -2
2x + 4y = 94

-2x-2y = -70
2x+4y=94
----------------------- +dodajemy stronami

2y = 24
y = 12

Wstawimy y do pierwszego równania
x=35-12 = 23

Odp: Królików było 12, a bażantów 23.