Odpowiedzi

2009-12-18T03:57:59+01:00
Dane
V = const => objętość jest stała
n = const => liczba moli także się nie zmienia
T1 = 180 stopni C = 180 + 273= 453 K
T2= - 180 stopni C = -180 + 273= 93 K
p1= 500000Pa

Szukane:
p2=?

z równania gazu doskonałego:
pV=nRT
czyli: dla p1 i T1: => p1V=nRT1
a dla p2: => p2V=nRT2

Teraz z pierwsze i drugie równanie przekształcamy aby obliczyć V
czyli z pierwszego otrzymujemy:
V=(nRT1)/p1
a z drugiego: V=(nRT2)/p2

w pierwszym i drugim równaniu mamy V, a więc możemy te równania sobie przyrównać:

(nRT1)/p1=(nRT2)/p2

ponieważ z jednej i drugiej strony mamy n i R to może my to skrócić

T1/p1=T2/p2

czyli:

p2=(T2*p1)/T1
p2=(93*500000)/453=102649,0066Pa

Odpowiedź: Ciśnienie wyniesie 102649,0066Pa