Zad.1
Przedział A jest zbiorem tych liczba rzeczywistych,których odległość na osi liczbowej od liczby 4 jest mniejsza od 2,a przedział B jest zbiorem tych liczba,których odległość od liczby 2 jest mniejsza od 4.Wyznacz część wspólną oraz sumę
przedziałów A i B.

zad.2
Na osi liczbowej zaznaczono przedział A złożony z tych liczb rzeczywistych,których odległość od liczby 1 jest większa niż 5.Przedział przesunięto wzdłuż osi w kierunku ujemnym o dwie jednostki,otrzymując przedział B.Wyznacz:
a)wszystkie liczby całkowite,które należą do iloczynu przedziałów A i B,
b)wszystkie liczby naturalne,które należą do sumy przedziałów A i B,
c)przedział,który jest różnicą A i B

zad.3
Zbiór A jest zbiorem rozwiązań nierówności Ix-2I< bądź równe 3,zaś zbiór B-zbiorem rozwiązań nierówności Ix+1I>2.Wyznacz zbiory:A,B, A/B, B/A, AUB, ORAZ A iloraz B

zad.4
Zaznacz na osi liczbowej przedziały A=(-4,3 1/2> oraz B=<1/3,6> a następnie podaj:
a)najmniejszą liczbę naturalną,która należy do zbioru AUB,
b)największą liczbę całkowitą,która należy do zbioru B/A

ZAD.5
Jeżeli x należy(2,0),to wartość wyrażenia Ix-3I-Ix+2I-2IxI jest równa:

1

Odpowiedzi

2009-12-18T09:50:59+01:00