Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-18T10:12:32+01:00
1) Utwórz i nazwij formy 4 imiesłowów czasownika "czytać".
2) Podaj charakterystyczne końcówki imiesłowów.
3) Utwórz imiesłów przymiotnikowy i przysłówkowy od wyrazu "rozbić"
4) Zaznacz, w którym punkcie występują wyłącznie imiesłowy
A. robić, wynaleziono, ładny
B. stojąc, zadrżawszy, opanowany
C. skręcić, gorący, sławny
D. znalazło, zrobiono, płaczę
5) Zaznacz zdanie z imiesłowem przysłówkowym
A. Przeczytałem tę gazetę zaraz po twoim wyjściu.
B. Nie czekając na resztę gości, zaczęliśmy posiłek.
C. Widok zaniedbanych kamienic przygnębiał.
D. Kiedy zaliczył chemię, odetchnął z ulgą.
5) Zamień zdania, zastępując zdanie podrzędne zwrotem z imiesłowem.

Ponieważ zmęczyliśmy się długim marszem, postanowiliśmy odpocząć.

Kiedy słuchałem wyjaśnień nauczyciela, zrozumiałem swój błąd.