Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-18T11:45:37+01:00
A) f(x) = x - 7/(x2 - 49)

Miejsce zerowe to punkt o współrzędnych (x, 0), czyli szukamy takiego x, żeby funkcja przyjęła wartość 0.
W tym przypadku przyjmie tę wartość, gdy licznik będzie równy 0:

x - 7 = 0
x = 7

Miejsce zerowe to punkt (7, 0)

Teraz dziedzina. Mianownik nie może być zerem, bo przez zero nie dzielimy. Obliczymy, dla jakich x mianownik się nam wyzeruje (te x na pewno nie będą należeć do dziedziny):

x2 - 49 = 0
x = 7
x = - 7

Dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych oprócz -7 i 7.

b) f(x) = x + 2/x2 + 1

To tak samo.

Miejsce zerowe:

x + 2 = 0
x = - 2

Miejscem zerowym jest punkt (- 2, 0).

Dziedzina:

x2 + 1 jest zawsze większe od zera,

Dziedziną jest więc zbiór liczb rzeczywistych.

Pozdro))

1 5 1