ZAD1)Dane są zadania:
1) Liczba 12 jest podzielna przez 2 i 8.
2) √5 jest liczbą wymierną lub √5>2.
3)∧×∈R (x - 3) (x + 4) ≠ 0
4)∨×∈R (x² + 3 ≤ 0)
a) Oceń wartość logiczną powyższych zdań.
b) Napisz zaprzeczenia tych zdań.

ZAD2) Doprowadź wyrażenie:
|2x-8|+½x-2√9-6x+x²-|½x-2|

ZAD3) Wyznacz x: (4+3√2)(x-4√2)=2√2

ZAD4) Podaj rozwiazania, korzystając z własnosci wartości bezwzględnej:
a) |7-3x|=7
b)⅔x+1|≤3

Bardzo prosiłbym o pomoc :/

1

Odpowiedzi

2009-12-18T11:10:53+01:00
Prawda=p
fałsz=f

1) Liczba 12 jest podzielna przez 2 i 8.

p ^ f = f

2) √5 jest liczbą wymierną lub √5>2.

p lub p = p

3)∧×∈R (x - 3) (x + 4) ≠ 0

f

4)∨×∈R (x² + 3 ≤ 0)

f|2x-8|+½x-2√9-6x+x²-|½x-2|
1. 2x-8+½x-2√9-6x+x²-½x-2
2. -2x+8+½x-2√9-6x+x²-½x-2
3. 2x-8+½x-2√9-6x+x²+½x+2
4. -2x+8+½x-2√9-6x+x²+½x+2

teraz musisz to tylko zredukować.


(4+3√2)(x-4√2)=2√2 (no bez jaj..)
4x-16√2+3x√2-12√2*√2=2√2 |*√2
4x√2 - 16*2 + 3x*2 - 24√2 = 4
x(4√2+6)-31-24√2=4
x(4√2+6)=4+31+24√2
x=[35+24√2]/[4√2+6] ew. mozzesz jeszcze usunac niewymiernosc z mianownika.


a) |7-3x|=7

7-3x=7 lub -7+3x=7
7-7=3x lub 3x=7+7
x=0 lub x=14/3
2 5 2