1 Omów cykl Carnota
2 Oblicz ilość ciepła którą należy dostarczyć do 10dm2 wody o temperaturze 10stopni C aby doprowadzić ją do temperatury wrzenia
3 Wymień różnice między zjawiskiem wrzenia i parowania cieczy
4 Podaj 2 zasadę termodynamiki
5 W jaki sposób możemy zmienić energię wewnętrzną ciała
6 Co to jest sprawność idealnego cyklu Carnota.Porównaj ze sprawnością rzeczywistego silnika cieplnego

2

Odpowiedzi

2009-12-18T12:26:43+01:00
Cykl Carnota. Silnik spalinowy
* Przemiana adiabatyczna to taki rodzaj przemiany gazu w której nie występuje wymiana ciepła między gazem ,a jego otoczeniem. Przykładem takiej przemiany jest bardzo szybkie
sprężanie lub rozprężanie gazu.
Na cykl Carnota składają się 4 przemiany:
-izotermiczne rozprężanie
-adiabatyczne rozprężanie
-izotermiczne sprężanie
-adiabatyczne sprężanie
W pierwszej przemianie silnik pobiera ciepło a w trzeciej oddaje ciepło do otoczenia. W przemianie 1 i 2 silnik
wykonuje pracę a w 3 i 4 pracę wykonują siły zewnętrzne.

W- Praca użyteczna silnika odpowiada powierzchni ograniczonej wykresem jego pracy.

4. Z drugiej zasady termodynamiki wynika, że zamiana ciepła na pracę przez cyklicznie pracującą maszynę jest możliwa tylko przy wykorzystaniu dwóch zbiorników ciepła o różnych temp.
W jednym cyklu ciało robocze pobiera
ciepło Q_1(zew) ,wykonuje pracę- W i oddaje ciepło Q_2 (ukł) do drugiego zbiornika, samo zaś powraca do stanu początkowego. (∆U=0)
W= Q_1 (zew)- Q_(2 ) (ukł)
jak cos to koło Q ma być indeks dolny

6. Sprawność silnika cieplnego jest
definiowana jako stosunek pracy
użytecznej do pobranego ciepła.

η = W/Q_1 (eta),
η= Q_1- Q_2 /Q_1
η=T_1- T_2/T_1

Sprawność silnika zależna jest od
Temp., źródła ciepła i chłodnicy.

5. Wymiana ciepła między ciałami prowadzi do zmiany energii wewnętrznej tych ciał. Jest to jeden ze sposobów zmiany energii wewnętrznej .
Energia wewnętrzna może też się zmienić w wyniku pracy wykonanej przez siłę zewnętrzną, której towarzyszy np. tarcie.
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2009-12-18T13:23:04+01:00
2)
V=10dm^3=10l
więc możemy przyjąć:
m=10kg
tp=10'C
tk=100'C
[delta]t=tk-tp=90'C
Cw=4200J/(kg*'C)

Q=?

Q=Cw*m*[delta]t [J]
Q=4200*10*90
Q=3780000J=3,78MJ
1 5 1