Napisz wzór funkcji liniowej wiedząc że
a) f(2)=-3 i f(x)<0 dla x e (-nieskończonośi , 3)
b) f(-3)=7 , miejscem zerowym jest liczba 1/2
c) wykres przcina oś OY w punkcie (0,-3) i wraz z osiami współrzędnymi ogranicza trójkąt o polu 18
d) przecina osie układu w punktach A (4,o) B(0,6)

Prosze o pomoc to pilne

1

Odpowiedzi

2009-12-18T14:35:04+01:00
A) f(2)= -3
f(x)<0 dla x (-nieskończ. 3) czyli przecina os X w punkcie u współrzędnych (3,0)
f(x)= ax+b -wzór funkcji liniowej
Z warunków zadania otrzymuję układ równań
{-3=2a+b
{0=3a+b

Po rozwiązaniu a= 3 b=-9
czyli y=3x-9
b) z warunków zadania funkcja przechodzi przez punkty (-3,7) oraz (1/2,0)
rozwiązujemy układ równań
{7=-3a+b
{0=1/2a+b
rozwiązania a=-2 b=1
y= -2x+1

c) pole trójkąta wynosi 18=1/2 x*y gdzie y=3 więc x=12
dwa punkty (0,-3) oraz (12,0)
więc
b=-3 pkt przecięciaz osią y
0=12a-3 stąd a=-1/4
y=-1/4x-3
d)(4,0)(0,6)
b=6
0=4a+6
a=-3/2
y=-3/2 +6