Łatwe zadania z matmy; <<<<Proszę o dokładne obliczenia.>>>>

1. Oblicz długości przekątnych rombu, jeśli jedna z nich jest 2 razy krótsza od drugiej, a pole rombu wynosi 25cm2.

2. Przekątna podzieliłą równoległobok na trójkąty o polach 30cm2 każdy. Jeden z boków trójkąta ma długość 1dm. Jaka jest wysokość równoległoboku opuszczona na ten bok?

3. Rabata kwiatowa w kształcie rombu ma powierzchnię 0,15a. Wzdłuż jednej z przekątnych długości 5m posadzono zółte tulipany. Wzdłuż drugiejprzekątnej w odległości 15cm od siebie posadzono czerwone tulipany. Ile czerwonych tulipanów posadzono?

4. Grzegorz zbudował latawiec w kształcie deltoidu o przekątnych 150cm i 120cm. Ile metrów kwadratowych kartonu zużył Grzegorz na budowe latawca.

PROSZĘ O DOKŁADNE WYLICZENIA!!! (nie podawaj odrazu wyniku, tylko pisz jak do niego doszedłeś.

2

Odpowiedzi

2009-12-18T13:08:44+01:00
1.
d*(d/2)/2=25cm²
d*(d/2)=50cm²
d*d=100cm²
d=10cm
d₂=d/2=5cm

2.
P trójkąta =30 cm²
P równoległoboku = 2*30=60 cm²
P=a*h
a=1 dm=10 cm
60=10*h
h=6

3.
0,15a=15m²
P=d₁*d₂
d-przekątna
15m²=5m²*d₂
d₂=15m²÷5m
d₂=3m
3m÷15cm=300cm÷15cm=20

4.
P=1/2xd1xd2
P=1/2x150cmx120cm=18000cm2=0,9m2
2009-12-18T13:14:45+01:00
Zad 1.
P=(d1*d2)/2
d1=d
d2=2d
25=(d*2d)/2 (mnozymy obie strony przez 2)
50=2d2 (dzielimy obie strony przez 2)
25=d2
d=5
wiec d1=5
d2=2*5=10


zad2.
1dm=10cm
Ptr.=30cm2
h=?
Ptr=1/2 *a*h
30=1/2 *10*h
30=5h
h=6

zad.3
P=0,15a=15m2
d1=5m
P=(d1*d2)/2
15=(5*d2)/2
30=5d2
d2=6m=600cm
600:15=40 tulipanow

zad 4
120cm=1,2m
150cm=1.5m
P=1/2(d1*d2)
P=1/2(1,2*1,5)
P=1/2 * 1,8=0,9 m2