Znajdź w Ewangelii według św. Jana fragment, w którym Jan Chrzciciel mówi o Jezusie: ,,Oto Baranek Boży", oraz odpowiednie teksty w Starym Testamencie (w Księdze Wyjścia oraz proroctwach Izajasza), które tłumaczyłyby znaczenie słów Jana Chrzciciela. Dlaczego uczniowie, którzy usłyszeli jego słowa, poszli za Jezusem?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-18T12:58:30+01:00
Ten fragment to J 1, 29 i następne wersety
[29 Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży16, który gładzi grzech świata. 30 To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. 31 Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». ]

określenie Baranek Boży nawiązuje Sługi Pańskiego z Księgi Izajasza

[7 7 Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić,
nawet nie otworzył ust swoich.
Jak baranek na rzeź prowadzony,
jak owca niema wobec strzygących ją,
tak On nie otworzył ust swoich. ]

a także do Baranka Paschalnego z Księgi Wyjścia.

[3 Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu.]

Resztę, przemyślenia, wnioski wyciągnij sam:) Mowa o uczniach, którzy poszli za Jezusem jest w J 1,35-51
pozdrawiam