Potrzebna mi pomoc w rozwiązaniu zadań z fizyki. Na juz niestety:(

oto zadania:

Zad. 1
Z miasta wyruszył samochód i jechał ze stałą szybkością v1 = 72 km/h. Po upływie
jednej godziny z tego samego miejsca za samochodem wyruszył motocykl, który
jechał ze stałą szybkością v2 = 90 km/h. Po jakim czasie od chwili wyruszenia
samochodu dogoni go motocykl? Jaką drogę pokonają pojazdy do tego momentu?
Zad. 2
Ciało spada swobodnie z pewnej wysokości. W punktach A i B swojej drogi
osiągnęło ono szybkość vA = 10 m/s i vB = 20 m/s. Oblicz odległość między punktami
A i B. Przyjmij, że g ? 10 m/s2.
Zad. 3
Samochód o masie 4 ton jechał z szybkością v0 = 72 km/h. W pewnym momencie
kierowca wyłączył silnik. Po wyłączeniu silnika samochód jechał jeszcze poziomą
szosą przez 1 minutę. Oblicz wartość siły hamującej i długość przebytej drogi po
wyłączeniu silnika.
Zad.4
Podczas gry piłkarz uderzył w nieruchomą piłkę o masie 450 g, nadając jej szybkość
12 m/s. Czas uderzenia trwał 0,04 s. Jak wielka siła działała na piłkę podczas
uderzenia?
Zad.5
Piłka o masie m = 300 g spadła na podłogę z wysokości H = 2 m i po odbiciu
wzniosła się na wysokość h = 1,7 m. Ile energii straciła piłka podczas odbicia?
Przyjmij, że g = 9,8 m/s2.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-18T13:45:18+01:00
1
Pierwsza godzina
A- 72km
M- 0km
Druga godzina
A- 144km
M- 90km
Trzecia godzina
A- 216km
M- 180km
Czwarta godzina
A- 288km
M- 270km
Piąta godzina
A- 360km
M- 360km ALBO WZORAMI
v1=72km/h
v2=90km/h
v1-v2=90-72=18
t=72km/18=4
s=4h*90km/h=360km
2
Vo=VA = 10 m/s
Vk=VB = 20 m/s.
g=10m/s^2

s=Vot+at^2/2
a=V/t
s=Vot+AV/t*t^2/2 A-delta
s=Vot+AV*t/2
s=2Vot/2+AVt/2
Vo=10m/s
AV=20-10=10m/s
AV=Vo
s=3Vot/2
s=3*10*1/2
s=15m
3
Dane:
m = 4000kg
V = 72 km/h = 20 m/s
t = 1 min = 60 s
Szukane :
F=?, S=?
a = V/t = 20/60 = 1/3 m/s2
F = ma = 4000 * 1/3 = 1333,3 N
S = V*t/2 = 20*60/2 = 600 m

4
Dane:
m=450g=0.45kg
v=12m/s
t=0.04s
szukane:
F=?
Wzór:
a=F/m
a=v/t
v/t=F/m
F*t=m*v /:t
F=m*v/t
Rozwiązanie:
F=0.45kg*12m/s:0.04s [kg*m/s*1/s=kg*m/s2=N]
F=135N

5

m = 300g = 0,3kg
h1 = 2m
h2 = 1,7m
Początkowa energia:
E₁=mgh₁
E₁=0,3 × 10 × 2
E₁=6J
Koncowa energia
E₂=mgh₂
E₂=0,3 × 10 × 1,7
E₂=5,1 J

Energia Stracona:
Es=E₁=E₂
Es=6-5,1
Es=0,9J