Odpowiedzi

2009-12-19T12:52:45+01:00
#include <cstdio>

/* liczba osob */

#define N 10

struct OSOBA {
int wiek;
int wzrost;
};

struct OSOBA tablica[N];

void main(void) {
int i=0;
while (i < N) {
printf("Podaj wiek osoby nr %d: ", i+1);
scanf("%d", &tablica[i].wiek);
printf("Podaj wzrost osoby nr %d: ", i+1);
scanf("%d", &tablica[i].wzrost);
i = i + 1;
}
i=0;
while (i < N) {
printf("Wiek osoby nr %d to %d\n", i+1, tablica[i].wiek);
scanf("%d", &tablica[i].wiek);
printf("Wzrost osoby nr %d to %d\n", i+1, tablica[i].wzrost);
scanf("%d", &tablica[i].wzrost);
i = i + 1;
}
}
  • Użytkownik Zadane
2009-12-19T13:31:42+01:00
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

//#define ILOSC_OSOB 3

int main()
{
struct OSOBA
{
char imie[20];
char nazwisko[40];
int wiek;
};


int i,ILOSC_OSOB;


printf("Ile osob chcesz wpisac?\n");
scanf("%d", &ILOSC_OSOB);

struct OSOBA dane[ILOSC_OSOB];

for(i=0;i<ILOSC_OSOB;i++)
{
//wczytanie danych
//imie
printf("Podaj imie osoby %d: \n",i+1);
scanf("%s", &dane[i].imie);
//nazwisko
printf("Podaj nazwisko osoby %d: \n",i+1);
scanf("%s", &dane[i].nazwisko);
//wiek
printf("Podaj wiek osoby %d: \n",i+1);
scanf("%d", &dane[i].wiek);

}

printf("\nWpisane dane w kolejnosci imie, nazwisko i wiek:\n");

for(i=0;i<ILOSC_OSOB;i++)
{
printf("Osoba nr %d %20s %40s %10d\n", i+1, dane[i].imie,dane[i].nazwisko,dane[i].wiek);
}


getch();
return 0;
}